Oferta

Wrocław: geodezja

Obsługa geodezyjna jest niezbędna dla realizacji praktycznie każdej inwestycji budowlanej, niezależnie od jej charakteru. Klientom indywidualnym, biznesowym, a także jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy między innymi wykonywanie precyzyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych i powykonawczych, sporządzanie map do celów projektowych, podziały działek, wyznaczanie budynków w obrębie działki, wznawianie punktów granicznych, a także różnego rodzaju pomiary specjalistyczne oraz niestandardowe. Szukasz specjalistów z zakresu geodezji, by móc rozpocząć budowę na terenie Wrocławia? A może potrzebujesz fachowca, który dokładnie wskaże punkt graniczny? Skontaktuj się z nami, by omówić szczegóły współpracy! 

Projektujemy i wykonujemy pomiary w procesie budowy, a także eksploatacji różnych obiektów infrastruktury inżynieryjnej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie, zajmując się wykonywaniem wszystkich czynności geodezyjnych przy różnego typu inwestycjach.

Po zakończeniu budowy obiektów wykonujemy profesjonalne pomiary, dzięki którym zbieramy aktualne dane dotyczące przestrzennego rozmieszczenia wszystkich elementów.

Cykliczne wykonywanie pomiarów i analiza konkretnych danych dla potrzeb projektowych, pozwalają nam na ocenę dynamiki zachodzących zmian.

Służymy profesjonalnym wsparciem w przemyśle, oferując badania geodezyjne suwnic zgodnie z przyjętymi normami.

Specjalizujemy się w wykonywaniu zaawansowanych pomiarów batymetrycznych, pozwalających na poznanie kształtu dna zbiorników i cieków wodnych.

Proces ten służy określaniu ilości ziemi używanej do wykonywania nasypów, ale nie tylko. Pozwala ustalać objętość hałd kruszyw czy też innych materiałów sypkich.

Służymy wsparciem w dokładnym określaniu powierzchni użytkowej domów, mieszkań oraz innych przestrzeni, wykonując ku temu odpowiednie pomiary.

Zastosowanie fotogrametrii i nalot dronem całkowicie zmienia podejście do pomiarów polegających na cyklicznym raportowaniu faktycznego stanu zapasów surowca, wykonanych nasypów bądź wykopów.

Wykonujemy precyzyjne pomiary ruchów obiektu lub podłoża, a także różnego rodzaju odkształceń.

Współpracujemy ściśle z firmami geologicznymi, które oferują kompleksową obsługę geologiczną/geotechniczną dla inwestycji budowlanych.


Adres korespondencyjny

GeoRev sp. z o. o.
ul. Belgijska 18/6
54-404 Wrocław


Siedziba firmy

GeoRev sp. z o. o.
ul. Sosnowa 9
56-320 Krośnice