Geodezyjna obsługa inwestycji

Każda inwestycja, niezależnie od charakteru oraz skali, obarczona jest obowiązkiem zapewnienia profesjonalnej obsługi geodezyjnej. Przepisy polskiego prawa wymagają tego zarówno od inwestorów prowadzących prace nad różnego rodzaju budynkami (komercyjnymi, mieszkalnymi czy użyteczności publicznej), jak i tych realizujących inwestycje z dziedziny komunikacji, inżynierii oraz przemysłu. Sprawdź, jakie etapy wchodzą w zakres geodezyjnej obsługi inwestycji!

Sprawna obsługa geodezyjna Twojej inwestycji

Pierwszym etapem geodezyjnej obsługi inwestycji jest wytyczenie budowli na terenie placu budowy. Kolejnym krokiem jest bieżąca kontrola przebiegu prac, przy jednoczesnym porównywaniu ich z planami i projektami. Na koniec geodeta przeprowadza dokładną, szczegółową inwentaryzację, która stanowi zwieńczenie prac inwestorskich w obiekcie. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia obsługi geodezyjnej dla Twojej inwestycji!

Niezawodna i rzetelna geodezyjna obsługa inwestycji

Dobrze przeprowadzona geodezyjna obsługa inwestycji to gwarancja rzetelnie wypełnionych dokumentów, jak również odpowiednio przeprowadzonych pomiarów czy w końcu — zgodności wykonanych prac z założeniami projektowymi. Dlatego właśnie warto nawiązać współpracę z doświadczoną firmą, taką jak GeoRev Wrocławia. Nasi specjaliści to osoby z niezbędnymi uprawnieniami, jak również bogatym doświadczeniem. Geodezyjna obsługa inwestycji w naszym wykonaniu zapewnia solidne wsparcie zarówno dla inwestorów, jak i deweloperom, którzy planują budowę nowych obiektów. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy!

Geodezyjna obsługa inwestycji

Każda nieruchomość będąca nową inwestycją wymaga odpowiedniej obsługi geodezyjnej. Oznacza to, że należy zająć się analizą prac budowlanych, które powinny być zgodne z założeniami projektu. W pierwszej kolejności geodeta wykonuje pomiary oraz wyznacza miejsce budowy. Później zajmuje się kontrolą kolejności poszczególnych prac, a także przeprowadza pełną inwentaryzację. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług związanych z geodezyjną obsługą inwestycji — napisz do nas lub zadzwoń. Zapraszamy!
Geodezyjna obsługa inwestycji


Adres korespondencyjny

GeoRev sp. z o. o.
ul. Belgijska 18/6
54-404 Wrocław


Siedziba firmy

GeoRev sp. z o. o.
ul. Sosnowa 9
56-320 Krośnice