Naloty fotogrametryczne

Kiedy naszym zadaniem jest cykliczne sporządzenie raportu faktycznego stanu zapasów surowca, zazwyczaj przystępujemy do zadania w sposób klasyczny. Klasyczne metody są mało wydajne i obarczone ryzykiem dużych błędów. Bardzo często pomiarowi zmuszeni są chodzić po niestabilnym materiale sypkim narażając się na urazy, a sam pomiar zazwyczaj jest mało precyzyjny i czasochłonny. Zastosowanie fotogrametrii i nalot dronem całkowicie zmienia podejście do pomiarów polegających na cyklicznym raportowaniu faktycznego stanu zapasów surowca, wykonanych nasypów bądź wykopów. W następstwie zaplanowanej misji pomiarowej i processingu pozyskanych zdjęć uzyskujemy precyzyjny model 3D badanego składowiska. Mając taki materiał bazowy możemy w zależności od potrzeb wykonać obliczenia mas, przekroje, raporty i porównania ze stanem pierwotnym pokazując przykładowo postęp prac ziemnych. Dobierając odpowiednią platformę BSL oraz oprogramowanie, całość zadania wykonujemy z większą precyzją, większą wydajnością, mniejszą liczbą osób potrzebnych do zrobienia pomiarów i przy znacznie większym bezpieczeństwie dla operatora. 


Adres korespondencyjny

GeoRev sp. z o. o.
ul. Belgijska 18/6
54-404 Wrocław


Siedziba firmy

GeoRev sp. z o. o.
ul. Sosnowa 9
56-320 Krośnice