Polityka prywatności

I. Wstęp

 1. Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://GeoRev.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz przechowywania danych Użytkowników, które są gromadzone bezpośrednio od tych osób lub za pomocą plików cookies.
 2. Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: „ustawa”).
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest GeoRev sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Sosnowa 9, 56-320 Krośnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000917451, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9161403239, REGON: 38976068900000, e-mail: rodo@GeoRev.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, można kontaktować się pod wyżej wskazanymi danymi adresowymi.

II. Definicje

Administrator – GeoRev sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Sosnowa 9, 56-320 Krośnice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000917451, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9161403239, REGON: 38976068900000.

Strona – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator świadczy usługi.

Użytkownik – podmiot, na rzecz którego, świadczone są usługi przez Administratora.

Pliki cookies – dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.

III. Zakres zbieranych danych

  1. Strona umożliwia Panu/Pani kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie danych indentyfikacyjnych oraz kontaktowych.
  2. Administrator gromadzi dane związane z Pana/Pani aktywnością, jak na przykład: czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy i zamówione usługi, cena usługi, termin zamówienia, data i źródło wizyty.
  3. Administrator przechowuje korespondencję mailową i telefoniczną z Użytkownikami.
  4. Dane, które są zbierane zawierają: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON.
  5. Ponadto mogą być zbierane dodatkowe dane, takie jak informacje techniczne (adres IP komputera, informacje dotyczące danych do logowania, informacje o przeglądarce, dodatków w niej zainstalowanych) oraz informacje o sesji, w tym: adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie na Stronę, przeglądanych produktach, długości wizyt na Stronie i aktywności na niej.

IV. Źródło danych

   1. Dane identyfikacyjne gromadzone są w związku z korzystaniem przez Pana/Panią Strony.
   2. Inne dane mogą być również gromadzone za pomocą plików cookies.

V. Cel, podstawa prawna i termin przetwarzania danych osobowych

   1. Dane mogą być przetwarzane w celu:
    • analizy ruchu Użytkownika na Stronie, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach działania Strony oraz dostosowania treści do potrzeb Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówienia i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pana/Pani zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora (realizacja żądań Użytkowników) – art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
    • podjęcia działań niezbędnych do obsługi Użytkownika, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, jako konieczność do zawarcia i wykonania Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub ze świadczenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    • prowadzenia marketingu bezpośredniego usług lub towarów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy. Natomiast mimo wycofania zgody lub załatwienia sprawy, dane mogą być przechowywane przez okres dopuszczony przepisami prawa, w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
   3. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki Cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym, czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych.

VI. Obowiązek i dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Pana/Panią w celach związanych z usługą jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich brak może znacząco utrudnić realizację usługi, a nawet ją uniemożliwić.

VII. Zarządzanie danymi i bezpieczeństwo

   1. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych w celach komercyjnych.
   2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, dane mogą być udostępnione również kurierom, agentom, księgowym oraz podmiotom prowadzącym serwer pocztowy.
   3. Dane mogą być udostępnione pracownikom, członkom kadry kierowniczej, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów realizacji usługi.
   4. Dane gromadzone przez Administratora są przechowywane w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo. Administrator podejmuje środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu, zmianie danych osobowych.

VIII. Prawa Użytkowników

   1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
    • prawo do wycofania zgody – zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, poprzez kontakt z Administratorem;
    • prawo dostępu do danych osobowych – uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
    • prawo do uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych osobowych;
    • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub innych;
    • prawo do bycia zapomnianym;
    • prawo do informacji o naruszeniu danych osobowych;
    • prawo wniesienia skargi – skarga jest wnoszona do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

   1. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 lit. f i art. 14 ust. 1 lit. f RODO, dane nie będą eksportowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   2. Administrator korzystać będzie z narzędzi do analizy ruchu sieciowego (Google Analytics – Google Inc z siedzibą w USA).

X. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

   1. Strona umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem cookies (tzw. „ciasteczka”) oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika (komputer, telefon, itp.). Informacje, wykorzystywane są do zapamiętania wyborów Użytkownika podjętych na stronie, utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, zapamiętaniu hasła, gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika w celu analizy wizyt i dostosowywania treści.
   2. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na prawidłowość działania Strony.
   3. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.
   4. Administrator wykorzystuje Cookies w celach:
    • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika,
    • odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, stosownie do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
    • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika,
    • utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał logować się za każdym razem odwiedzania Strony,
    • zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości (bez osobistej identyfikacji Użytkownika).
   5. Stosowane są pliki „cookies – sesyjne” oraz „stałe”. Sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, do momentu wylogowania ze Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „stałe” pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

XI. Zmiany polityki prywatności

Przyszłe i ewentualne zmiany w Polityce Prywatności, będą przez Administratora ogłaszane na Stronie. Zmiany będą obowiązywały od chwili ich publikacji na Stronie. Korzystanie ze Strony po okresie wprowadzenia zmian, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany.


Adres korespondencyjny

GeoRev sp. z o. o.
ul. Belgijska 18/6
54-404 Wrocław


Siedziba firmy

GeoRev sp. z o. o.
ul. Sosnowa 9
56-320 Krośnice